top of page

GreatGainArena

ja

GreatGain Arena - Poukama

Poukama

”Poukama” on seesteinen paikka virrassa koskien välissä. Täsmälleen sama määrä vettä, joka on voimalla kuohunut poukamaan, kirkastuu rauhoittuessaan, puhdistuu, syvenee ja on valmiina entistä voimakkaampana etenemään seuraavaan koskeen. 

 

”Poukama” nopea ja edullinen ratkaisu ja työväline. Selkein kysymyksin ja positiivisin terävin provokaatioin kerätään ja analysoidaan digitaalisella älykkäällä verkkoalustalla ”hiljaisinkin tieto ja salaisimmat tunteet”. Kaikki mikä joko edistää, ehkäisee, puuttuu tai on tarpeetonta tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Ratkaisuun sisältyy valmis räätälöintipohja (kuvat, kysymysten johdannot) valmiit kysymykset ja 4 taustamuuttujaryhmää (esim. johto, esihenkilöt asiantuntijat, etulilja tai viranhaltijajohto, viranhaltijat/työsopimussuhteiset, valtuusto, lautakuntien jäsenet).

Osallistu ”Lumovoima 2024” luottamukselliseen muutoskartoitukseen ja tutstu samalla ilmaiseksi GreatGainArenalla louhimiseen tästä linkistä. Jos haluat raportin ja ”Yhteisöt ja yksilöt muutoksissa” eli GreatGainArena ja Lumovoiman louhimisen käsikirjan ”Lumovoima 2024” tuloksineen jätä tietosi yhteydenpitolomakkeellamme ja merkitse lisätietoihin koodi ”Lumovoima 2024”. Saat ainutlaatuisen raportin ja käsikirjan helmikuun 2024 alkuun mennessä. 

Lumovoiman louhiminen liiketoimintaympäristössä

Lähtökohtatilanne voi olla asiakaslähtöisen strategian päivitys yhdessä ja sen ”arkipäiväistäminen” yhdessä keskinkertaisuutta paremmiksi määritellyiksi toimenpiteiksi. 

 • yllättäneisiin ulkopuolisiin muutoksiin nopea ja johdonmukainen reagointi

 • läpimurto haluttujen muutosten toimeenpanossa

 • Ideoiden ja näkemysten kartoitus johdon päätöksentekoa kyseenalaistamaan, helpottamaan ja jalostamaan 

 • vanhojen ja totuttujen toimintatapojen arviointi (mitä säilytetään, mitä poistetaan, mitä vahvistetaan ja mitä uusitaan) 

 • ratkaisuhakuisesti lumovoimaa louhien katse eteenpäin, ja sitoutumisen pohjalta halutaan muuttaa mahdollisimman ripeästi (ketterästi) ja pysyvästi (resilienssi) tuloksellisiksi (onnistuminen) ja motivoiviksi (ylpeys) toiminnaksi. 

 • Koska sen lisäksi että nykyisellä toiminnalla on saavutettu nykytulos, niin siitä ylpeänä, jalostaen ja turhia karsien on hyvä yhdessä ponnistaa kohti parempaa ja merkityksellisempää. 

Kutsuwebinaari tammikuussa 2024 tulossa.

Lumovoiman louhiminen julkisella sektorilla

Lähtökohtatilanne voi olla 

 • valtuustojen itsearviot ja yhteistyön tason ja tuloksellisuuden kartoitus viranhaltijoiden kanssa 

 • kunnan elin-, veto ja lumovoimastrategian rakentaminen ja päivittäminen (”avaimet käteen”) tärkeiden sidosryhmien järjen valon ja tunteen palon voimin 

 • kuntayhtymässä elinvoimaohjelman ja sen toimeenpano-ohjelman uusiminen (esim. osallistamalla viranhaltijat, luottamuselinten jäsenet, yrittäjät ja 3. sektorin aktiivit osallistumaan)

 • osastrategioiden ja menestystekijöiden uusiminen aivan uusista näkökulmista (esimerkiksi matkailustrategia, ilmaston muutos ja NATO, elinvoimastrategia ja yhteistyö ja työnjako  naapurikuntien kanssa, sisäisten ristiriitojen ratkaiseminen) 

 

Kutsuwebinaari tammikuussa 2024 tulossa!

Ratkaisut

muutoksessa

GreatGain perustuu hiljaisen tai ohitetun tiedon – järjen valon -  ja ihmisten tunneälyn – tunteen palon - keräämiseen ja analysointiin sekä kohdistamiseen oikeassa järjestyksessä, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla toiminnaksi tuloksien pohjalta. Kattava asiantuntijatuki on tukenasi ja sparraamassa koko prosessin ajan.

Asiakkaalla on o prosessin aikana hyödynnettävänään GreatGainArena omaan tilanteeseen sovitetussa laajuudessa näkemysten ja tunnetilojen louhimiseksi. 

GreatGain-prosessi 

ja lumovoiman louhimisen hyödyt

”Mitkä ovat prosessin vaiheet ja kuinka kauan siihen menee?”

 • Lähtökohtakuvaus, fokus ja tavoite johdon (ja henkilöstön edustajien) kanssa. Taustatyö kuten olemassa olevan tiedon ja datan hyödyntäminen (esim. henkilöstötutkimukset, kassavirta.) 

 

 • Viestintäsuunnitelma aikatauluineen (sisäinen markkinointi). GreatGainArenan eli Lumovoiman louhimon visuaalinen suunnittelu ja tekstit. Sitten osallistaminen osallistumaan GreatGainArenalle eli ”Lumovoiman louhimoon. 

 

 • Osallistaminen osallistumaan GreatGainArenalle (verkkoalusta ja algoritmit) ”Lumovoiman louhimoon”. Viestintäpohjat ja kutsumallit sähköposteja ja muistutuksia myöden ovat valmiina jokos sellaisenaan tai muotoiltavaksi.  

 

 • Oivallus ja yhteinen ymmärrys narratiivisen palautteen ja tunneilmapiirin analytiikan ja tuloksena, jonka tuloksena pienet askeleet oikeaan suuntaan kohti suuria menestyksiä.

 

 • Viestintä ja toimeenpano ei lisätyönä ei jotain työn ohessa vaan rohkeasti ja määrätietoisesti itse työnä itse työssä. 

 

 • Nopeus on valttia, esimerkiksi 1600 hengen organisaatiossa kaikki edellä kuvatut vaiheet vietiin läpi 3 kuukaudessa. 

 

”Ketä kutsutaan mukaan ja innostetaan osallistumaan?”

Usein heti koko henkilökunta tai organisaationkoosta riippuen pilottiryhmät. Kun viestintä tehdään oikein ”järjen valolla ja tunteen palolla” niin osallistumisprosentti on yli sadan. (Koska erikoisominaisuus on se, että louhimossa voi käydä useampaan kertaan sen aukioloaikana.) Ainutlaatuinen analytiikka paljastaa ja hyödyntää reaaliaikaisen palautteen ohella myös vastaamattomuuden sisältämät viestit.

 

Mitä maksaa?

Koska Arena on skaalautuva ja tuottaa reaaliaikaista dataa, niin investointi on sidoksissa taustamuuttujaryhmien määrään ei volyymiin. Esimerkiksi 1600 hengen organisaatiossa 6 taustamuuttujaryhmällä koko investointi oli 16 € / mukaan kutsuttu Maksoi itsensä takaisin jo louhimon aukioloaikana.

 

Kuinka räätälöidään omalle organisaatiollemme ja paljonko siihen menee aikaa?

Ota yhteys yhteydenottolomakkeella tai suoraan vastuukonsultteihimme, niin haarukoidaan. Nopeus, vaivattomuus, tehokkuus, lumovoima ja tarkoituksenmukaisuus ovat poikkeuksetta yllättäneet positiivisesti toimeksiantajamme. ”Louhimon iloisen ja tehokkaan kalkkeen” tulosten todentamisen ja jatkon varmistusaskeleet ovat myös valmiina. 

ARENALLE

”Prosessi, jossa yhdistyvät järjen valo, tunteen palo ja toiminnan tuloksellisuus kuten sitä kutsutte ”lumovoimaan” on tosiaan yksinkertaistettu mutta samalla moniulotteinen lähestymistapa. Se vaikuttaa olevan suunniteltu vastaamaan sekä yksilön että laajemmin yhteisön tarpeisiin ja yhdistää ainutlaatuisella tavalla useita eri elinvoiman ja kasvun elementtejä, Yhteenvetona kuvattu prosessi näyttää täyttävän useita jopa maailmanluokan konseptin komponentteja kuten sekä skaalautuvan nopean työvälineen että generatiivisen digitaalisen älykkyyden ja analytiikan tuottajan.”

Asiantuntijaryhmän arvio GreatGain ratkaisusta ja ”Lumovoiman louhimo” -konseptista

bottom of page