top of page

Järjen valolla – tunteen palolla - toiminnan tuloksella 

LUMOVOIMAA! 

”En olisi ikinä uskonut, ennen kuin näin, kuinka odottamattoman rohkeita viisaita näkemyksiä henkilökunnaltamme tuli strategiamme toteuttamiseksi ja jopa uusimiseksi. Me johdossa opimme sen, että viisaus ei pesi mattokerroksessa vaan etulinjassa.” 

Asiakasyhtiön toimitusjohtaja

Henkilökunnan viisaus ja ihmisten erilaisuus on organisaatioiden suurin käyttämätön voimavara myös taloudellisen ja laadullisen tuloksen ja kilpailuedun. 

Organisaatioiden nykytilan haaste epävarmassa maailmassa ja resilienssin haussa asuu työntekijöissä, asukkaissa, sidosryhmien edustajissa. 

Keräämällä anonyymisti tietoa näkemyksistä ja analysoimalla vastausten faktat ja tunnetilat saadaan esiin arvokas inhimillinen data.

Kerääminen toteutetaan GreatGain Arena -työkalulla. 

Tuo esiin ja yhdistää osallistamalla - luottamuksellisesti

Järki ja tunne tarvitaan molemmat toiminnan ponnistusalustaksi. Pelkällä tunteella saattaa olla hauskaa mutta se ei riitä, pelkällä järjellä saattaa logiikka olla selkeä mutta sen merkitys tunnetasolla puuttuu. Jos järki ja tunne ovat paikalla tarvitaan niiden suuntaamiseksi selkeä fokus merkityksineen.

Yhteinen tilannekuva on edellytys työn merkityksellisyyden kokemukselle, jota taas työn suuntaaminen tarvitsee.


 

Vie kohti toimintaa muodostamalla työyhteisön yhteisen tilannekuvan

Muutos ei tarvitse erikseen johtamista vaan se on tulos kun osallistetaan osallistumaan, oivalletaan yhteinen fokus ja omistaudutaan sen saavuttamiselle toiminnalla.

 

GreatGain ei ole lisätyötä, ei jotain työn ohessa – vaan juuri itse työtä tunteella ja teholla pienin askelein kohti suuria saavutuksia

Auttaa määrittämään toiminnan suuntaviivat ja konkreettiset askeleet

Ratkaisuja

organisaatioille

GreatGain on ratkaisu yritysten ja yhteisöjen oman lumovoiman louhimiseksi.

Järjen valo osallistaa lumovoiman herättämiseen.

Osallistamme nopeasti ja kattavasti koko henkilökunnan ja tärkeät sidosryhmät avautumaan ja jakamaan näkemyksensä menestyksen tekijöistä ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Kaikki näkökulmat ja havainnot ovat tärkeitä asenteellisten ja rakenteellisten esteiden poistamiseksi menestyksen polulta.  

Tunteen palo saa osallistumaan lumovoiman ylläpitoon.

Luottamuksellisesti ja anonyymisti tunnetilat esiin nostaen ja kartoittaen GreatGainin avulla aktivoidaan yhteisö psykologisesti turvallisessa ympäristössä. Kun ketään ja mitään ei leimata negatiiviseksi tai positiiviseksi vaan kaikki on merkityksellistä, niin saadaan terävästäkin kritiikistä lumovoiman ylläpitoon voimaa.

Toiminnan tuloksilla haetaan lumovoiman vahvistumista

Toiminta on ainoa mikä on totta. Tulokset ja muutos niin organisaation toiminnassa kuin yksilöiden asenteissa on seuraus toiminnasta, onnistumisista ja virheistä kerralla oppimisesta. Kun itse järjen valolla esiin nostettu, tunteen palolla kuvattu, niin oikein kohdistettu toiminta ei ole lisätyötä, ei jotain työn ohella, kunhan ehtii – vaan juuri sitä oikeaa työtä. Yhdessä katseet oikeaan suuntaan, tärkein askelin kohti merkityksellisiä ja suuria saavutuksia.

Tämä tunneälyn ja ihmisviisauden keräävä ja digitaalisella älykkyydellä  yhdistävä prosessi on GreatGain ja erilaisuudet analysoitavaksi ja toimintaan kohdistettavaksi keräävä alusta on skaalautuva GreatGainArena.

TUTUSTU PALVELUIHIMME

GreatGainArena

-selvityksemme

"Organisaatioiden muutosresilienssi 2024" -selvityksemme aloittaa vuoden. Osallistumalla tutkimukseen pääset samalla testaamaan GreatGainArenaa käytännössä. Jaamme selvityksen tulokset keväällä 2024. Tilaamalla uutiskirjeemme varmistat, että saat myös tulokset tuoreeltaan!

Selvitys aukeaa pian.

ARENALLE

GreatGain

tarjoaa

Nyt on katse eteenpäin, eikä mitata kuolleen potilaan pulssia. Löytyy yhdessä tekemisen hyvä meininki ja keskitytään tuloksen tekemiseen. Sairauspoissaolotkin vähenivät

Asiakasyhtiön henkilöstöjohtaja

PROSESSIKUVAUS
bottom of page